Стара картинка лого

Aрестори за фотоволтаични системи

За да се осигури максимално дълъг експлоатационен живот на фотоволтаичните системи и техните компоненти, от съществено значение е да се използват защити от пренапрежение. Областта на пренапреженията и мълниезащитата е една от най-популярните теми, тъй като през последните години се увеличи честотата на тежките метеорологични условия, и последствията от директни попадения на мълнии, или комутационни пренапрежения. 

Трябва да се използват правилните аресторни защити според съществуващите компоненти на обекта (мълниезащитна инсталация и вида на разпределителните табла). За защита на фотоволтаичната система и останалото електрическо оборудване, Schrack Technik предлага оптималното решение, както за променливо, така и за DC напрежение. От съществено значение при монтиране на една фотоволтаична система в надпокривното пространство, е наличието на мълниезащитна инсталация, както и правилните отстояния на фотоволтаичните панели от нея.

Възможни са три варианта на изпълнение:

  • Вариант (А) - има изградена конвенционална мълниезащитна инсталация, предвидени са отстоянията между нея и проводимите части на фотоволтаичната система, съгласно EN 62305-3 (6.3). При инсталиране на фотоволтаичната система може да се наложи и адаптиране на съществуващата мълниезащитна система след монтажа на PV панелите и металната конструкция. Ако са спазени условията за отстояния, тогава в точки 1 и 2 трябва да се използват арестори от клас II, между PV системата и инвертора трябва да се осигури DC арестор II
  • Вариант (B)  - има изградена конвенционална мълниезащитна инсталация, но не са спазени отстоянията между нея и проводимите части на фотоволтаичната система, съгласно EN 62305-3 (6.3). Eлектропроводимите части на фотоволтаичната система трябва да бъдат свързани към мълниезащитната система, като трябва да се използват арестори клас I на всички изброени позиции, също така и DC страната (дължина на кабела между соларните панели и инвертора да е по-голяма 10 m). От съществено значение е да се използва устройство, което е подходящо за постоянен ток. Трябва да има връзка за изравняване на потенциала между мълниезащитната и заземителната система на PV модулите
  • Вариант (C) - няма изградена конвенционална мълниезащитна инсталация. В този случай, на сградата няма система за мълниезащита и следователно трябва да се използват само арестори от клас II. Заземяване на тоководещите части и изравняване на потенциала с мълниезащитата, е необходимо във всеки случай. Заземителната връзка между арестора и PE / PAS шината трябва да е възможно най-къса. При дължина на кабела повече от 10 m между PV модулите и инвертора, трябва да се използват две аресторни защити в една линия

Арестори за фотоволтаични системи

Серията арестори за фотоволтаични системи на Schrack Technick е конструирана специално за защита на фотоволтаични системи. Защитава ги, както от директни попадения на мълнии, така и от комутационни и индуцирани пренапрежения. При правилно инсталиране на аресторите, се осигурява защита на фотоволтаичните системи от рискови нива (LPL) III и IV. Комбинацията между арестор клас T1 и арестор клас T2, не изисква инсталирането на допълнителни аресторни защити между фотоволтаичните панели и инверторите.

Мълниезащита и заземителни аксесоари

Проектирането, изпълнението и инсталацията на външната мълниезащита трябва да се планира съгласно стандарта БДС EN 62305. В съответствие със стандарта, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

  • Проектиране съгласно стандарт БДС EN 62305, правилно изпълнение на инсталацията. Измерване на земното съпротивление и съпротивлението на заземяване
  • Документация от лабораторни изследвания с изпитания на мълниезащитната и заземителната инсталация. Издаване на протоколи от измерванията в допустимите граници

Обратно в:

Защитни устройства
Защитни устройства

В съвременната електрическа инсталация намират място редица устройства за защита на хората, инсталациите и чувствителната техника. Такива устройства ...