Стара картинка лого
  • Енергия

    Енергийна техника

    Цялостни решения за административни сгради и офиси, частни домове, търговски центрове, училища и др., осигуряващи оптимално електроразпределение, сигурност и комфорт. Автоматични прекъсвачи, стопяеми предпазители, товарови разединители, дефектно токови защити, стоящи шкафове, стенни табла, часовникови превключватели, време- и фоторелета и др.

Kомплектни комутационни устройства ККУ
Kомплектни комут. устройства

Стандарт БДС EN 61 439 дефинира изискванията към ККУ, като определението за Комплектно комутационно устройство е съвкупност от един и повече ...

Защитни устройства
Защитни устройства

В съвременната електрическа инсталация намират място редица устройства за защита на хората, инсталациите и чувствителната техника. Такива устройства ...

Табла за модулна апаратура
Табла за модулна апаратура

Модулни електроразпределителни табла за жилищни и офисни сгради, модулна защитна и комутационна апаратура

Amparo
Amparo

Серия миниатюрни прекъсвачи, дефектнотокови защити и модулна апаратура

Arrow II
Arrow II

Schrack Technik разработи нова гама разединители със стопяеми предпазители ARROW II

Приложения в енергийната техника
Приложения

Многообразието носи сила

Дефектнотокови защити PRIORI
PRIORI

SCHRACK PRIORI интелигентната дефектнотокова защита

Комбинирани дефектнотокови защити 3P+N
LS/FI 3P+N

Научете повече за предимствата на нашиата LS/FI комбинирана дефектнотокова защита

Стълбищни автомати и импулни релета
Стълбищни релета

Импулсно реле STELLA с времева функция

Решения за сградни инсталации

Решения за сградни инсталации