Стара картинка лого

Автоматични прекъсвачи

Ново

Автоматични прекъсвачи MC и MO

Прекъсвачите с лят корпус MC и въздушните прекъсвачи MO са част от интелигентна координирана система със съвременни комуникационни функции.

 

От 0,16 A до 6300 A прекъсвачите MC и МО покриват цялата гама токове, което ги прави удобни за използване във всякакви решения за електроразпределение.

 

Прекъсвачите на SCHRACK спестяват разходи, дават възможност за гъвкаво планиране и интергиране в цялостни системни решения.

Комуникация между прекъсвачите

Прекъсвачите на SCHRACK от серия MC и MO имат възможност да комуникират помежду си, предлагайки нови възможности в електроразпределението и автоматизацията. Те могат да откриват дефекти и ненормална работа на мястото където са инсталирани и да я прехвърлят в системи по-високо ниво. Системата работи в постоянна комуникация между прекъсвачите, които координират сработването помежду си, за да изключат само засегнатата част от инсталацията, без да отнемат захранването от нормално функциониращи участъци. По този начин, се съкращава времето за реакция на апаратите при критични състояния, като свръх ток, дисбаланс или отпадане на фаза, като също така се повишава надеждността на цялата система. Система изградена по този начин намалява отказите и безтоковите паузи на скъпоструващо оборудване.

Селективност

Благодарение на дизайна си, прекъсвачите на SCHRACK серии MC и MO притежават естествена висока селективност. Това позволява проста и надеждна работа във всяка мрежа.

Предимства на системите прекъсвачи

  • Апаратите MC и MO могат да се използват като автоматични прекъсвачи и товарови разединители
  • Прекъсвачите осигуряват винаги трифазна свързаност на консуматорите, работата на две фази е невъзможна.
  • Автоматичните прекъсвачи имат богат набор от защити, подходящи за всякакви консуматори или генериращи източници.
  • След сработване, автоматичните прекъсвачи могат да бъдат повторно включени след отстраняване на повредата.
  • Имат възможност за дистанционно манипулиране и контрол