Стара картинка лого

Arrow II

ARROW II - Нова серия разединители със стопяеми предпазители

Висока сигурност - Високо качество - Големи наличности

Разединителите със стопяеми предпазители ножов тип NH намират разнообразни приложения в уредбите ниско напрежение съгласно изискванията на IEC/EN 60439-1, за разпределението на електроенергията в разпределителни табла за промишления сектор, външни захранвания и трафопостове, строителството.

Разединяването под товар и високата комутационна възможност са едни от основните предимства на ARROW-LINE. При тях контакта се формира чрез вкарване на ножовият елемент на NH предпазителя в гнездото на разединителя.

Характерна особеност на разединителите ARROW-LINE е специалната система на контакт. Тя дава възможност за постоянно натоварване на разединителите от 1000А, което е особено важно при индустриални приложения, както и уредби с номинален ток по-голям от 400A. Освен това, този контакт има предимството на по-ниско контактно съпротивление, като по този начин намалява загубите.

Предимствата на стопяемите предпазители

  • Опростена селективност
  • Висока изключвателна способност
  • Видимо разделяне
  • Токоограничаване

Освен това чрез смяната на вложката предпазителният елемент възстановява функциите. Това са причините, поради които стопяемият предпазител е предпочитан и днес.