Стара картинка лого
  • Защита и управление на електродвигатели

    Електрически апарати, които да осигуряват правилната защита, както и безпроблемно стартиране на електродвигатели за възможно най-дълъг експлоатационен живот

Моторни защити
Моторни защити

Моторните защити предпазват двигателя и захранващия кабел срещу претоварване и късо съединение

Електромеханични контактори
Електромеханични контактори

Електромеханичният контактор е най-често използваното устройство за управление на електрически двигатели

Термични релета
Термични релета

Термичното реле осигурява защита на двигателя от малки и продължителни претоварвания

Измвервателни и следящи релета
Измвервателни и следящи релета

Следят електрическите и механичните стойности и при възникване на неизправност ще се намесят или ще изпратят определен сигнал

Бутони и превключватели
Бутони и превключватели

Когато се използват малки по мощност електрически двигатели, за тяхното управление може да се използват ръчни прекъсвачи и пр

Устройства за плавен пуск (Софтстартери)
Софтстартери

Устройство за плавен пуск „Софстартер“ представлява електронно устройство за плавно пускане и спиране на асинхронни двигатели

Измвервателна апаратура
Измвервателна апаратура

Измвервателните апарати се използват за измерване и визуализация на параметрите на електрическата енергия, както за монофа...

Проектиране с Schrack Design
Schrack Design

Schrack Design е софтуер за проектиране на електрически схеми, оформление на фасадата на електрическо табло и планиране на разположението на апаратите

Защита и управление на електродвигатели

Защита и управление на електродвигатели