Стара картинка лого
  • Комплектно комутационно устройство (ККУ) е съвкупност от един и повече комутационни апарати за ниско напрежение и свързаните с тях автомати, и устройства за управление, измерване, сигнализация, защита, регулиране, с всички вътрешни електрически и механични връзки, и конструктивни части съгласно стандарт БДС EN 61 439.

Автоматични и въздушни прекъсвачи
Автомат. и въздушни прекъсвачи

Най-често използваните устройства за защита на електроразпределителните системи. Прекъсвачът може да включва, провежда и прекъсва токове при нормални ...

Разединители за стопяеми предпазители
NH Разединители

Разединители и стопяеми предпазители NH на Schrack Technik се характеризират с висока безопасност на електроинсталатора, който ги еклспооатира. Те ...

Централно захранване и тоководещи шинни системи
Шинни системи

При големи стойности на токът, шинните системи се явяват удачен заместител на проводниците, които намират широко приложение за осъществяване на ...

Kлеми и разпределителни блокове за алуминиеви и медни кабели
Kлеми и разпределит. блокове

Изключително подходящ, когато са необходими много разклонения, които да могат да се разкачат бързо и безопасно от захранващата мрежа. Клеми и ...

Индустриални свободно стоящи метални табла, серии KT и AT
Стоящи метални табла

Електрическите табла обикновено се използват за инсталиране на електрически или електронни елементи и апарати. Стандартните метални табла на Schrack ...

Предварително сглобени и тествани табла, серии MODUL 2000ТТ  и MODUL 4000ТТ
MODUL 2000ТТ и MODUL 4000ТТ

Лабораторно тествани табла, не се изискват изчисления от страна на изпълнителя. Може да се използва 100% от номиналния ток (в противен случай 80% за ...

Софтуер Schrack CAD
Софтуер Schrack CAD

Schrack CAD е софтуер за проектиране на електрически схеми и оформление на фасадата на електрическо табло, както и планиране на разположението на ...

Софтуер Schrack Design
Софтуер Schrack Design

Schrack Design е софтуер за проектиране на електрически схеми, оформление на фасадата на електрическо табло и планиране на разположението на апаратите

Комплектни комутационни устройства

Комплектни комутационни устройства