Стара картинка лого
  • Изборът на ефективни системи за аварийно и евакуационно осветление, както и на непрекъсваеми захранвания, познати още като UPS устройства, са сред приоритетните компоненти за проектантите и изпълнителите на съвременни сгради с големи административни или търговски площи

    Schrack Technik е надежден доставчик на тези изключително важни системи.

При строежа на офисни площи, всеки предприемач се стреми да защити инвестицията си, като осигури гаранция на проектираните, инсталирани и тествани системни решения. В съвременните административни и офис сгради от основно значение е изграждането на мрежи с гарантиран пренос на данни и системи за сигурност, с гаранция на изпълнението за максимално дълъг експлоатационен срок. Шрак Техник е надежден партньор при доставката на структурни кабелни системи и компоненти.

Структурни кабелни системи

Системните решения за структурно окабеляване са базирани на висококачествени градивни компоненти (комуникационни шкафове и аксесоари, пач панели, инсталационни кабели), покриващи изискванията на стандартите ISO / IEC 11801 EN 50173. Всички компоненти, както и системните решения на Шрак Техник, са тествани и притежават сертификат от независима лаборатория GHMT, Германия. Шрак Техник създава партньорска програма, с цел да поддържа високо качество на услугите към своите клиенти и да защити инвестицията на крайния клиент, чрез осигуряване на гаранция върху проектираните, инсталирани и тествани системни решения от нашите партньори. 

 

Открийте всички продукти от раздел Структурни кабелни системи, подредени в 9 категории, тук.

Разгледайте тук:

 

В следващите глави ще намерите подробна информация за аварийно и евакуационно осветление, UPS устройства, комуникационни шкафове, мрежовите технологии, медни и оптични кабели:

 

 

Aвтономни аварийни и евакуационни LED осветители
Aварийни и евакуационни освет.

Аварийното осветление е предназначено за безопасно евакуиране на персонала от сграда или нейната застрашена част, като трябва да предотврати паника и ...

UPS системи за непрекъсваемо токозахранване
UPS системи

Когато електрозахранването е прекъснато или се колебае извън безопасните нива, непрекъсваемото захранване ( UPS ) незабавно ще осигури резервно ...

Евакуационно осветление и UPS устройства

Евакуационно осветление и UPS устройства