Стара картинка лого

Структурни кабелни системи - оптика

ОСНОВИ НА ОПТИЧНОТО ОКАБЕЛЯВАНЕ

Стандарта EN 50173-1 описва различните категории фибро оптични кабели (OM1, OM2, OM3, OM4, OS1, OS2) и различни класове на фибро оптични канали (OF100, OF-300, OF-500, OF-2000, OF-5000, OF-10000).

 Основно фиброоптичните кабели чийто влакна са от кварцово стъкло се категоризират на многомодова фиброоптика с диаметри 50 μm или 62.5 μm или едномодова с диаметър на влакното 9 μm.