Стара картинка лого

Устройства за контрол, сигнализация и управление

В съвременните индустриални предприятия, използването на електрически задвижвания е наложено в почти всички производствени агрегати, като се следят от една или няколко системи за мониторинг и отдалечен контрол. Една електрическа система трябва да се следи и поддържа, като се цели ограничаване на последиците от нежелани аварии. В най-лошия случай авариите могат да доведат до пълен отказ или повреда.

За да се предотвратят такива повреди, от съществено значение е да се използват релета за измерване и мониторинг. Те постоянно следят електрическите и механичните стойности, като в случай на възникване на неизправност, изпращат определен сигнал до контролния блок, за да се предотвратят значителни повреди в системата.

Електромеханичните релета, времерелетата и времевите превключватели участват в автоматизирането на производствените процеси. Гамата от продукти на Schrack Technik в този сегмент отговаря на всички параметри, които трябва да се следят, контролират и сигнализират.

 

  • През 1918 д-р Eduard Schrack създава първата радиолампа "TRIOTRON” в Австрия, ключов продукт, с който Schrack Technik започва своето развитие
  • Електронната (радио-) лампа е един от първите активни електронни компоненти, с който се усилват, превключват или по друг начин управляват електрически сигнали

Открийте всички продукти от раздел Контрол, сигнализация и управление, подредени в 16 категории, тук.

Разгледайте тук:

Нашите решения включват:

  • електромеханични релета
  • измервателни и следящи релета
  • устройства за управление и сигнализация

      

 

Мини и интерфейсни релета серии S-Relay
S-Relay интерфейсни релета

Електромеханичните релета са традиционен продукт на SCHRACK TECHNIK, отличаващ се с високо качество и абсолютна надеждност. Релетата от серия ...

Модулни и мултифункционални времерелета, цифрови и механични времеви превключватели
Времерелета и времеви превключ

Модулните и мултифункционалните времерелета са предвидени за изпълнение на сложни логики на управление, със закъснение при включване или изключване, ...

Измервателни и следящи релета
Измервателни и следящи релета

Една електрическа система трябва да се следи и поддържа, като се цели ограничаване на последиците от нежелани аварии. За да се предотвратят такива ...

Универсална защита за ел. мрежи и фотоволтаични системи
Универсална защита

Тази универсална защита е важна за сигурната и безпроблемна работа между електропреносната система и възобновяемите енергийни източници, гарантирайки ...

Устройства за контрол, управление и сигнализация
Управление и сигнализация

Устройства за контрол, управление и сигнализация, както и Компактните 22,5 мм LED индикаторни лампи, се характеризират с осветяване на цяла площ с ...

Проектиране с Schrack Design
Schrack Design

Schrack Design е софтуер за проектиране на електрически схеми, оформление на фасадата на електрическо табло и планиране на разположението на апаратите

Устройства за контрол, сигнализация и управление

Устройства за контрол, сигнализация и управление