Стара картинка лого

Структурни кабелни системи - Комуникационни шкафове

 

Ние в Schrack Technik предлагаме широка гама от висококачествени 19" шкафове за стенен и стоящ монтаж, придружени с богато портфолио от аксесоари.

19" Свободно стоящи шкафове

19“Свободно стоящи шкафове за индустрилани приложения с клас на защита IP30

Industrieschrank

Свободностоящите шкафове от тази серия са предвидени за монтаж на управляващи утроиства за индустриялни системи и/или компютри управляващи индустриални процеси.

Използват се в случаите, когато контролна апаратура функционира в индустриална среда с ниско ниво на запрашеност и влажност(производствени цехове) Велнилацията се осигурява посредством опционално добавяне на вентилационни блокове в предварително подготвени технологични отвори в тавана или пода на шкафа.

Кабелните входове се реализират лесно с помоща на предварително подготвени технологични отвори в пода на шкафа или с добавяне на допълнителна монтажна основа. Отделените и заключваеми части на шкафа осигуряват защита от неоторизиран достъп до апаратурата монтирана в шкафа.

преглед на продукта

19“Свободно стоящи шкафове за индустрилани приложения с клас на защита IP54

Industrieschrank IP54

Шкафовете с клас на защита IP54 за контролни индустриални системи са предвидени за монтаж на входни устроиства и екрани или компютри с клавиатура, мишка и монитор. Използват се в случаите в които контролната апаратура функционира в индустриална среда със запрашеност и влажност. Вентилацията се осигурява чрез монтирани в пода или тавана вентилационни блокове. Кабелните входове се реализират лесно с помоща на предварително подготвени месста за тази цел в пода на шкава и/или с добавяне на монтажн аоснова. Разделените и заключваеми части на шкафа осигиряват защита от неоторизиран достъп до апаратурата.

преглед на продукта

19" Рамки

19" Рамки се използват, в случаите когато е енеобходим перманентен достъп до комуникационното оборудване и се извършва динамични преконфигурации. Често се ползват в презантационни,изложбени зали. Едносекционните рамки са предвидени за монтаж на по-леко онорудване, което не изисква повече от две опорни точки за 19" оборудване. Вс лучаите, когате е необходим монтаж на сървери, UPS-и се използват двусекционни рамки, чиято конструкция позволява четири точково укрепване за по-тежкото оборудване. При дву секционните рамки е включен допълнителен стабилизиращ комплект.

преглед на продукта

Аксесоари

Климатизиращи модули

За активен контрол на температурата в комуникационните шкафовеот серия DSI, ние предлагаме климатизиращи модули за таванен монтаж. Компактните модули за климатизация DLTI са предназначениe за да охлаждат оборудването монтирано в шкафове от серии DSI и DSS с калс на защита IP54. Климатичния модул регулира оборотите на вентилатора с, с което намалява драстично шума.

Климатичния модул има два отделни кръга на циркулация на въздушния поток:

1.) Вътрешен кръг, който охлажда инсталираното в шкафа оборудване

2.) Охлаждащ кръг, контролиран от компресора, който е охладен.

В благодарение на това външният кръг не се смева с вътрешния поток. Поради това влажността вътре в шкафа не се увеличава.

Влажността най-често се повишава, когато вратата на шкафа е отворена, докато климатичният модул работи. За да се избегне това, Ние препоръчваме да се монтира изключващ контакт на вратата, който да изключва климатика при отворена врата.

Управлението на климатичния модул също вклщчватермостат, койтоможе да бъде инсталиран на две различни места.

В зависимост от размера на шкафа, климатичния модул може да семотира по два начина. трабва да зе използва правилния монтажен комплект

1.) Монтаж на климатичниа модул в направление дълбочина: Студеният поток въздух влиза през фронталната част на шкафа, а топлият въздух излиза през задната част на шкафа.  

2.) Монтаж на климатичния модул в направление по широчина: потока студен въздук влиза от дясната част на шкафа, а топлия излиза отляво.

 преглед на продукта

Съдържание

В каталога Мрежови технологии ще откриете цялостна гама от свободностоящи шкафове и шкафове за стенен монтаж.

  • От стандартните IT-шкафове до Сървърните шкафове за монтаж на по-тежко 19" оборудване
  • От IP30 до IP54, включително и климатизиращи модули
  • Индустриални комникационни шкафове с отделни  заключваеми секции
  • 5 Основни типа комуникационни шкафове
  • Богата гама от аксесоари…..

          изтегляне на каталог Комуникационни шкафове

Комуникационни шкафове