Стара картинка лого

Schrack Protect

Конфигуратор за бърз, лесен и точен избор на аресторни защити

помощта на конфигуратора Schrack Protect може да изберете с лекота нужната Ви апаратура за защита от атмосферно пренапрежение, която отговаря на приложимите стандарти в съответствие с EN 62305. Едновременно с това, получавате пълен списък с необходимите артикули, документация и възможност да поръчате избраните продукти.

https://www.schrack.bg/softuer/schrack-protect

Първа стъпка

Определя се подходящия арестор за главното разпределително табло. За целта ще трябва да въведете информация за налична външна система за мълниезащита, използваема площ на обекта, тип сграда и вид употреба. Определя се точният клас на мълниезащита и се прави калкулация на необходимата защита съгласно EN 62305. 

Клас на мълниезащита - различни рискови нива и енергията на мълнията. В случая са представени зони на опасност от попадения от мълнии и пренапрежения отбелязани като LPL (lightning protection level):

  • LPL. I: - зони с опасност от директни попадения. Най-тежък случай, импулсният ток на мълнията е 200кА. Половината от тях се равняват на 100кА или по 25кА на проводник при четирипроводна система
  • LPL. II: - зони, в които няма опасност от директни попадения, но са налице индуцирани пренапрежения. Импулсният ток на мълнията е 150кА. Половината от тях се равняват на 75кА или по 19кА на проводник отново в четирипроводна система
  • LPL. III: - зони без директни попадения и значително по-малки индуцирани пренапрежения. Очакван импулсен ток на мълнията от порядъка на 100кА и разпределение по 12,5кА на проводник, отново в четирипроводна система

Веднага след като изберете съществуващата мрежова система, софтуерът ще предложи подходяща защита. Конфигураторът дава възможност да се избере арестор с или без  допълнителен контакт.

Втора стъпка

Втората стъпка включва конфигуриране на аресторна защита за под-разпределителни табла. Такава защита е необходима само, ако таблото е на разстояние по-голямо от 10m от главното разпределително табло. В такъв случай, съответните продукти и количества ще бъдат добавени в съответствие с броя табла. На този етап може да добавите и допълнителни контакти на аресторите.

Трета стъпка

Избиране на артикули за допълнителна защита на други компоненти. В тази стъпка се дава възможност за избор на арестори за защита на DC захранващи системи и контролни линии. Съответните артикули ще бъдат автоматично добавени към спецификацията веднага щом изберете някоя от изброените системи.

Schrack Protect

Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Алгоритъм за избор на аресторни защити

Schrack Protect

Разгледайте изображението в голям формат тук: link

Финализиране

Веднага след като завършите въвеждането на всички данни, конфигураторът Schrack Protect ще генерира спецификация, която съдържа всички необходими компоненти. Можете да добавите списъка с артикули във Вашата кошница в онлайн магазина на Schrack Technik, с едно щракване и веднага след това да поръчате продуктите. Спецификацията и документацията за проекта може да изтеглите съответно във формат CSV и PDF. Документацията включва избраните продукти и подробности за проекта.

Линк към конфигуратора Schrack Protect:

Разгледайте тук:

Обратно в:

Защитни устройства
Защитни устройства

В съвременната електрическа инсталация намират място редица устройства за защита на хората, инсталациите и чувствителната техника. Такива устройства ...